Jela Car

Jela car

Jela Car

Vrijeme: 90 min
Klinci: Da
Psi: Da


Jela Car je zasluženo prava carica među stablima. Najveće je stablo na Velebitu i najveća obična jela u čitavoj Europi. Jela bješe naša dika, Jela, Jela, lijepa k’o slika, kad si je vidio, Gospe draga, kako je stasita sprijeda i straga.

Visoka je 47,5 metra, a opseg joj je 5,9 metra. Brojevi zvuče impozantno, ali tek kad ju vidite takvu stasitu među sasvim prosječnom rodbinom i prijateljima, shvatite koliko je posebna. Ne zna se koliko je stara, a stručnjaci pretpostavljaju isto ono što i svaki nestručnjak, da živi više stoljeća. Bila je ona i viša no, grom ju je pošteno skratio. Izgleda da ju je, osim te nesretne crtice, život mazio kada je toliko poživjela bez da ju je pokosila neka bolest ili vrijedna sjekira.

Našao sam nekoliko različitih brojki o njezinoj visini i obujmu, a držim se onih koje su objavile Hrvatske šume 2020. godine. Svi ostali podaci su stariji i spominju iste, nešto manje dimenzije, a jele su kao i cijene maslinovog ulja. Svake godine malo rastu.

Svejedno je dolazite li iz smjera Krasnog preko Careve kuće ili Bakovca Kosinjskog. Samo pratite putokaze i šumski put će vas dovesti ravno do jele.