Majstorska cesta

Majstorska cesta

Vrijeme: 8 min
Klinci: Da
Psi: Da


Majstorsku cestu sam više puta prošao automobilom, biciklom, a dijelove i pješice i to je za mene, bez ikakve dvojbe, najljepša makadamska cesta u Hrvatskoj. S obzirom da je zaštićena kao kulturno dobro, takva će i ostati, lijepa i neasfaltirana.

U članku na Wikipediji stoji kako je to cesta s “brojnim” serpentinama. Baš nije! Spust prema Obrovcu ima nekoliko serpentina, a onaj od Alana do Svetog Roka (dionica duga 17 km) ima točno jednu serpentinu. S obzirom na dužinu, težak teren kojim prolazi i nagib od oko samo 5,5 %, Majstorska cesta ima iznimno malo serpentina, a razlog je što je majstorski planirana.

Pretpostavljam da ne treba posebno naglašavati da je lokacija majstorske ceste na priloženoj karti samo njen početak i pred vama je dosta kilometara.