Planet Kruščica

Planet Kruščica

Planet Kruščica

Vrijeme: 60 min
Klinci: Da
Psi: Da


Mars se približi Zemlji svake dvije godine i to je najbolje vrijeme za posjet ovom planetarnom susjedu. Vrijeme za posjet planetu Kruščici je svake godine, ljeti, kada jezero gotovo presuši.

Tada iz vode na sunce izranjaju kamene strukture i beživotna debla stabala koja već desetljećima prkose vodi što ih je udavila. Jezero nije prirodno već je nastalo 1971. godine za potrebe hidroelektrane Senj i kasnije hidroelektrane Sklope. Ime je dobilo po naselju Kruščica koje se sada nalazi na njegovom dnu, a ostaci naselja se mogu vidjeti za vrlo niskog vodostaja.

Jezero se povremeno potpuno prazni radi pregleda dna i hidrotehničkih objekata. Nisam vidio u živo, ali bih volio, jer i u vrijeme suše kad nije do kraja ispražnjeno izgleda luuuuuudo!

Najlakše ćete doći ako idete iz Gospića, a u Smiljanu skrenete desno prema Perušiću. U Klancu pratite glavnu cestu prema Krasnom. Nakon par kilometara vidjet ćete znak za Jezero Kruščicu i Vaganac pa dalje ne bi trebalo biti problema s navigacijom. Ja sam u dva navrata nakon jezera produžio do Kosinja no, makadam na par mjesta nije baš najbolji i imao sam problema i sa službenim autom.