Vidikovac Megdan

Vidikovac Megdan

Vrijeme: 39 min
Klinci: Da
Psi: Da


Uvijek je bolje pojesti putni obrok na klupici na nekom vidikovcu, nego mrviti na suvozačkom sjedalu. To vrijedi i za Megdan, ali samo ako ne piči sunce ili pada kiša, jer zaklona nema na vidiku, iako vidik puca na sve strane.

Čini mi se da je za odabir klupa i stola bio angažiran renomirani hrvatski arhitekt koji je prebrao najbolje talijanske kataloge i našao savršen komplet, no tu priča dobiva iznenadni obrat.

Utrčava mali iz Općine i viče, goni to u k….! Od mog susjeda stric radi odlične betonske klupe i stolove u grčko – rimskom stilu, a kako su Rimljani tu natamburali Japode, baš bi bilo zgodno da ih postavimo. Svi se slože i dvoranom se prolomi pljesak i glasno odobravanje. Imamo kič!

Renomirani arhitekt popije cijanid.