Zlatanova jama

Zlatanova jama

Vrijeme: 67 min + 3 min
Klinci: Da
Psi: Da


Zlatanova jama je, zapravo, izvor vode. Osim toga, to je i jedno od onih mjesta na koje sam ja išao, da ne bi morali vi. Međutim, postoji jedno “međutim”. Zapravo, bit će ih u ovom uvodu ukupno tri. Međutim, jama se nalazi pored mjesta na kojem nečeg nema.

E, sada ste već znatiželjni. Čega nema? Zlatanova jama se nalazi pored mjesta na kojem je nekad bila Kosinjska tiskara, a ona se nalazila u Kosinjskom Ribniku, kojeg također nema. Zapravo, tvrde da ga nije ni bilo već da je to bio grad Kosinj.

Dobro označena staza vodi vas do izvora, a zatim pogledajte gdje nema tiskare i grada. Ali kako je moguće vidjeti nešto čega nema? Ne znam!